O nás

V Červeném  Újezdě se hraje divadlo už pěknou řádku let, poslední dobou se divadelní soubor rozrostl nejen o herce a herečky, ale i o spoustu vydařených představení. I proto se ochotníci rozhodli založit svůj oficiální spolek, pod kterým budou vystupovat - občanské sdružení Oujezdáček.

 

Občanské sdružení vzniklo 3. 6. 2011 registrací na Ministerstvu vnitra ČR.

Stanovy OS nabízejí pestrou škálu působení - publikační činnost, zřizování dětských klubů a táborů, spolupráce se školami, ústavy sociální péče, církvemi, školskými zařízeními aj., pořádání divadelních představení, koncertů, plesů, festivalů a jiných dětských a sportovních akcí.

Nejvíce se však i nadále věnujeme ochotnickému divadlu, které nás velice baví a baví i návštěvníky našich představení, kterých stále přibývá.

S účinností od 1. 1. 2014 přechází občanské sdružení na Divadelní spolek Oujezdáček a na začátku roku 2017 má 18 aktivních členů.